Till Sjöhesters historia

1900-talet
Uppdaterad d. 25/3 2012


Sjöhester lantbruk till 1966


1900-1916: In-och-utflyttningens tid

Den nyblivna änkan Johanna Magnidotter som föddes 1826 på Sjöhester bor kvar till sin död 1909. Det var hennes morfar Sven Jönsson och mormor Stina Jansdotter som kom till Sjöhester 1797. Hon var den sista länken i familjen med tre generationer arrendatorer på Sjöhester.


Arrendator 1898-1900

Det blev gårdens 24-årige dräng Anders Johan Blom som under ett par år mellan 1898-1900 var arrendator efter Johannas makes död. Anders hade redan som nittonåring 1893 flyttat till Sjöhester och skött gården för de åldrande Johan Magnus och Johannas räkning.
Han gifte sig 1900 med Matilda Josefina Jansdotter från Trehörna. Hon var född 1860 och var alltså 14 år äldre än Anders. De fick två barn på Sjöhester 1901 och 1903 Karl och Hildur, innan de 1905 flyttade till Lommaryd.


Arrendator 1900-1908

År 1900 blev Karl Gustav Andersson 35 år ny arrendator efter Anders Blom. Han kom från Marbäck och hade 1898 gift sig med Hilda Amanda Karlsdotter från Askeryd. De fick mellan 1898-1907 fem barn: Gustaf, Karl, Rut, Lydia och Ragnhld.
På Sjöhester levde och verkade två familjer och en änka på sammalagt tolv personer mellan 1900 till 1905.
Den 19/11 1908 inträffar en tragisk händelse på Sjöhester. Karl Gustav 43 år gammal avlider. Hans hustru Hilda med samtliga barn emigrerar till Nordamerika i april påföljande år. Sedan 1875 har sammanlagt elva personer emigrerat från Sjöhester till Nordamerika.


Arrendator 1909-1918

1909 blir Anders Johan Karlsson arrendator. Han är 61 år gammal. Han är gift med Kristina Matilda Andersson Karlsson 59 år.
1918 blir ett ödesår för familjen när både Anders och hans son Oskar avlider i en ålder av 70 respektive 35 år.
Den 28-årige sonen Karl Gustav Karlsson blir endast en kort tid på Sjöhester. Han gifter sig 1910 och flyttar till Flisby.
Dottern Hulda Maria Karlsson gifter sig 1911 och flyttar till Ingatorp.
Dottern Frida Matilda Karlsson gifter sig 1914 och flyttar även hon till Flisby.
Hans yngre bror Oskar Albin blir kvar. Han är frikallad från militärtjänst och avlider 1918.
Sonen Korpralen Konrad Emanuel Andersson bor på Sjöhester 1914-1915.
Dottern Ester Lydia Andersson bor kvar.
Fostersonen Karl Bertil Almgren född 1900 från Norrköping kommer till Sjöhester 1910 och flyttar till Ingatorp 1916.
Pigan Hulda Maria Andersdotter från Höreda bor på Sjöhester mellan 1906-1908.


Arrendator 1919 Johan August Granman

I Lillstugan på Sjöhester bor 1919 Kristina Matilda Andersson Karlsson, hustru till Anders Johan Karlsson som avled 1918. Kristina Matilda bodde kvar på Sjöhester fram till sin död 1946. Hon var då 96 år gammal. På 1940-talet var hon Askeryds äldsta invånare. Hennes dotter Ester Lydia Andersson född 1893 gifter sig 1922 med Karl Emil Gustafsson född 1897 och flyttar till Oroen.

Till storstugan på Sjöhester flyttar 1919 familjen Granman från Ingatorp. Det är Johan August Granman, 37 år, som blir arrendator 1919. Han kommer ursprungligen från Kråkshult. Hans hustru heter Hulda Maria Andersson. Hon är 34 år och kommer från Bälaryd. De flyttar in med sina två döttrar Märta Lisa Maria född 1912 och Astrid Linnea född 1915. Flickorna är då 7 och 4 år gamla. Familjen Granman kommer att bo länge på Sjöhester och det är dottern Lisa och hennes make som blir arrendatorer efter Lisas föräldrar. De bedriver jordbruk fram till 1966.

År 1966 är det min företrädare Folke Åkerblom som övertar Sjöhester fram till 1980.