Till Smålands historia

I Träbodarike
Publicerad d. 25/3 2012


Skogarnas land


Sjöhester är beläget i Träbodarike - smålandet Vedbo(Withbo) - som betyder skog på fornsvenska. Smålandet blev judiciellt ett härad på medeltiden som under senmedeltiden delades i Norra respektive Södra Vedbos härad.
Skogens närvaro är högst påtaglig och den har bidragit till att ge landskapet sin identitet.
Det är känslan av en kuperad vildmark sida vid sida med gammal kultiverad mark, som skapar spänningen i landskapet. Befinner man sig på en bergstopp 300 meter över havet och blickar milsvida bort så framträder i gläntorna kulturlandskapet med ensamma gårdar, ibland småbyar med tre fyra gårdar och det är uppenbart att medeltidens kolonisatörer som röjde mark för sin rödjor, ryd, sitt Askeryd, har konkurerat med skogen om utrymmet. Under medeltiden var skogen ibland en oigenomtränglig barriär, som skyddade småländerna från inkräktare. Den innebar en trygghet för den som levde här och en näring. Man lärde sig att leva med skogen, dra fördelar av den och så utvecklades trähantverket - bland annat knuttimringens konst - som finns att beskåda i mångfalden väl bevarade vackra enkelstugor, parstugor och träbodar som ännu finns kvar.
De har byggts av kärnvirke från tallskogar med mycket hög ålder. Kärnvirke från urskogar som inte finns att se i dagens landskap eftersom modernt skogsbruk inte låter skogen bli riktigt gammal.

Varje bonde kände till traditionen - konsten - att bygga sig sin egen stuga. Allt efter behov byggdes stugor av nyhugget kärnvirke, ibland återanvändes friskt virke, fönster och dörrar från en riven stuga. En nybyggd stuga kunde därför vara sammansatt av flera rivna gamla stugor, likt ett trämekano med rötter flera hundra år bakåt i tiden.
Trähantverket har historiska förgreningar i Småland. Det var här som en framgångsrik möbelindustri växte fram på 1800-talet, och det är här som ett av världens största inredningsföretag har sina rötter. Människor världen över, amerikaner, ryssar och kineser sitter med sin manaul i handen och sammanfogar sin möbel "Hestra" utefter en småländsk företagaridé. I modern tid har trähusindustrin sin största omfattning i Träbodarike.I Träbodarike


Sjöhesters bod

Sjöhesters äldsta byggnad är en träbod så typisk för det småländska kulturlandskapet. Boden kan vara byggd alltifrån slutet på 1600-talet till mitten på 1700-talet. Boden är uppbyggd av ibland upp till 30 cm breda fyrkantiga stockar av kärnvirke, vilket innebär att de hade en ålder på 110-130 år när de höggs ner.
På Sjöhester bodde mellan 1689-1709 en händig bonde som lät höra om sig. Han hette Amund Jonsson och han var gift med Anna Nilsdotter. Sjöhester var på deras tid fördelshemman till rusthållet i Lutarp och indelt under kavalleriet. Amund var händig och en älskad och en betrodd man i socknen, som bland annat skötte kyrkans underhållsarbete. Är det möjligen han som har byggt träboden ? I boden finns ett stort skåp som möjligen har byggts när boden byggdes. Han snickrade enligt källmaterial en kista med beslag till kyrkan. En liknande träbod finns på Sjöhesters dagsverkstorp Nybygget, koloniserat i mitten på 1700-talet. Även frälsehemmanet Borgen har en träbod.


Träbodarike

Kartbilden visar träbodarnas utbredning i Småland enligt smålandskännaren, författaren och konstnären Björn Gidstam. Han har i skrift och måleri portätterat Småland i sina böcker Småland, strövtåg i gammal kulturbygd och Småländska bilder . I hans böcker finns stämningsfyllda akvarellmålningar som fångar landskapets karaktär.
Kartan visar att Träbodarike har sitt centrum i gränsområdena kring östra Jönköpings län och Kalmar län. Träbodarna finns också i de för detta småländerna Ydre och Kinda härader i södra Östergötland. Träbodarna liksom enkelstugorna och parstugorna representerar ett förstklassigt hantverk. De är byggda för att tjäna flera generationer. En tanke värd att begrunda i tider när den moderna byggtekniken i jämförelse med den äldre inte håller måttet?


Sjöhesters enkelstugor

Karaktäristsikt för äldre småländska enkelstugor och parstugor fram till 1800-talets mitt är att skorstensmuren är placerad på ena långsidan. I yngre stugor byggda från mitten på 1800-talet placerades skorstensmuren centralt i stugan. På Sjöhester finns två enkelstugor med skorstensmuren på långsidan.. Den äldre är en mindre enplansstuga, "Lillstugan", byggd under andra hälften av 1700-talet. Den yngre är en tvåplansstuga, Storstugan, byggd omkring år 1800.
Storstugans andra våning på Sjöhester är inte fullt utbyggd till vinterboende eftersom det stora rummet saknar eldstad. Det är först på 1820-talet som eldstad tillkommer och så höjs även takhöjden. Fönstren blir då också lika stora som på bottenplanet. Ett fönster på andra våningen är tillverkat under andra hälften av 1700-talet av beslagen och fönsterlisterna att dömma..