..........

Till Startsidan

Historiska länkar på nätet
Uppaterad d. 25/3 2012

Länkar


Askeryds hembygdsförening
En hembygdsförening med mycket historisk information. Föreningen har bland annat markerat socknens ödetorp med skyltar. Elisabeth Leek är särskilt kunnig i släktforskning. Hon är ordförande i Eksjöbygdens Släktforskarförening.

Smålands Soldatregister
Elisabeth Leek arbetar på Eksjö museum. Hon är ansvarig för Jönköpings läns och Kalmar läns generalmönsterrullor för indelta soldater i Smålands Soldatregister. Här finns också en länk till Centrala soldatregistret, ett register för husarer, dragoner och grenadjärer.

Höglandets fornminnesförening
Höglandets Fornminnesförening är en ideell intresseförening för främjande av fornminnesvård på småländska höglandet med ändamål att bedriva verksamhet som främjar kunskapen om och förståelsen för fornminnen och att bidraga till vården av dessa

Bordsjö skogar
Bordsjö skogars hemsida. Tidigare fideikommiss. Det är släkten Bonde som har ägt Bordsjö sedan mitten på 1300-talet.

Landskapsflaggor
Här finns Smålands flagga till försäjlning

Riksarkivet
Hos Riksarkivet finns Svar, Svensk arkivinformation, som bland annat innehåller kyrkans arkiv, mantalslängder, småländska handlingar, jordeböcker ner till 1500talet.

Historiska kartor lantmäteriet. Gå in på avancerad sökning och sök Askeryd. Här finns detaljerade kartor över flertalet gårdar i Askeryd ner till mitten på 1600-talet

Björn Gidstam
Författare, konstnär.

Svenskt Diplomatarium
Riksarkivets huvudkartotek över medeltidsbreven.

Jönköpings läns museum
Ett museum med mycket historiskt material och intressanta projekt.

Bengans historiasida
En hemsida med moderna historiska perspektiv.

Riksantikvarieämbetet Här finns Sveriges fornminnen. Klicka på "Fornsök: Öppna sökfönster

.