..........

Till Startsidan

Riksarkivet Litteratur
Uppdaterad d. 3/12 2012

Riksarkivet

Sdhk= Svenskt diplomatariums huvudkartotek
Sml= Småländska handlingar 1539-1630
Ama=Askeryds mantalslängder 1643-1820
C1-C14= Vigsellängder, Födelse-doplängd, Död-begravningslängd, In-Utflyttningslängder Penninggåvor till Askeryds kyrka 1671-1920
Job= Jordeböcker 1632-1877
Ahu= AI:1- A:I34 Askeryds husförhörslängder och A2:1-A2:1-3 Församlingsböcker 1713-1934
Aka=KI:1Askeryds kyrkoarkiv, sockenstämmans protokoll 1640-1643-1645 med mera.
Räk=L:I B1 Räkenskaper för kyrkan. Genm= Generalmönsterrullor

Äl=Älvsborgs lösen

År
Handling....Nr....Sida i Riksarkivet


Askeryd

1200-talet

SDHK-nummer: 1222...1282 09 15. Ingeborg i Glänås (Svanshals socken) skänker 1 ko till prästen i Askeryd..........

1300-talet

SDHK-nummer: 4614...1340 09 01. Pantsättning till Erengisle Torkilsson av Skyttlingebäck i Askeryds socken (N. Vedbo härad)
SDHK-nummer: 6021...1350 08 12. Pantsättning till Erengisle Torkilsson av godset Skyttlingebäck i Askeryds socken
SDHK-nummer:11629...1380 02 05. Herr Arvid Gustavssons och dennes hustrus fru Helena Magnusdotters testamente:Kalvsved i Askeryds socken.
SDHK-nummer:12432...1383 06 18. Erengisle Nilsson tillskiftar Bo Jonsson jord i ....mot gården "Askarydh" med underliggande torp och gården "Skötningabæk" med torp i Askeryds socken i Vedbo.
SDHK-nummer:12433...1383 06 18. Drotsen Bo Jonsson tillskiftar Erengisle Nilsson gården "Askaridh" med kvarn och uppräknade torp, gårdarna "Skötningebäck" och "Birkafaltorpet" i Askeryds socken i Vedbo härad mot......
SDHK-nummer:13239...1387 02 01. Johan Galle bortbyter sin andel i norra gården i Svenstorp i Askeryds socken i (N.) Vedbo härad till ...
SDHK-nummer:13433...1388 06 04. Folke i Askeryd...och Fader i Ramsvik (Askeryds socken) intygar att det byte som skett mellan Gjurd Karlsson (Fot) och Johan Nilsson om Svenstorp i Askeryds socken, Vedbo härad ..."ähr well lika byte".
SDHK-nummer:14130...1392 12 20. Magnus Ömundsson byter jord i "Grafby" i Sunds socken med Gjurd Karlsson Foot mot jord i "Bordhsiö och Swensthorppe" i Askeryds socken.
SDHK-nummer:15186...1399 09 09. Sten Bengtsson, riddare, och Peter Tomasson, underlagman i Småland, tilldömer på räfstetinget med allmogen i Vidbo härad Anund Håkansson två gårdar i "Hwässingstorp" i Askeryds socken.

1400-talet

SDHK-nummer:16239...1404 02 15. Johan Olofsson Räf säljer till Filip Bonde alla de gårdar hans farfar Nils Birna ägt i Askeryds sn, nämligen Edhult, Börenäs, Hulu, Duveryd, Sillevik och Väre.
SDHK-nummer:17047...1408 05 01. Elin Magnusdotter ger till Alvastra kloster såsom själagift för sig, sin avlidne man Lars Ulfsson, sin nuvarande man rd Knut Uddsson m.fl. huvudgården Askeryd med underlydande "Litlatorp", "Elofstorp" och "Åsen" i Askeryds sn, (N.) Vedbo hd.
SDHK-nummer:17513...1410 06 24. Riddaren Tord Peterssonsäljer till sin bror Filip jord i Edhult och Åsa i Askeryds sn, (Norra) Vedbo hd.
SDHK-nummer:19667...1421 06 24. Hägge i Ödetorp säljer till Birge i "Hvässingstorp" (nuv. Vässtorp i Askeryd) ett sexöresbol "Haeggebol" i "Edulte" (nuvarande Edhult i Askeryd) för 10 mark svenska penningar. Jon Gädda i "Syonrydh", herr Anders i Askeryd, Peter Öjarsson
SDHK-nummer:19673...1421 06 29. Birger i "Hvässingstorp" tillskiftar Filip Bonde "Pedersbol i Edhulte" och "Häggabol" i Askeryds socken, Vedbo härad, mot 2 gårdar i "Hvässingstorp", som ligger sydligast i byn.
SDHK-nummer:19910...1422 08 14. "Störbiörn i Grankær" tillskiftar Filip Bonde åtskilliga bol i Edhult mot den senares gård i Grankär.
SDHK-nummer:23965...1441 12 12. Biskop Nils i Linköping stadfäster Alvastra klosters besittningsrätt till Askeryds gods i Vedbo, som numera avlidna, välborna fru Helena (: Ingeborg) Magnusdotter, herr Knut Uddssons änka, testamenterat till detsamma.
SDHK-nummer:26788...1456 01 06. Väpnaren Harald Jakobsson säljer till väpnaren Gudmund Sonesson godsen ...Redeby i Askeryds socken
SDHK-nummer:27721...1461 01 25. Jordaskifte mellan herr Johan Gäddas barn. Erengisle Gädda fick på jungfru Katarinas vägnar.....Assjö, Askeryds socken
SDHK-nummer:27983...1462 06 27. "Maereta" Nilsdotter ger sin son Axel Petersson gods i Gränna, Marbäcks, Askeryds, Eksjö, Höreda m.fl. socknar.
SDHK-nummer:28832...1468 05 18. Nils, kh i Askeryd, tillskiftar Matts i Karstorp i samma sn kyrkans gård i "Ingewalstorp" mot den senares gård i "Assyo" (= Assjö) i samma sn, N. Vedbo hd.
SDHK-nummer:39299...1400 00 00.? Nils Haraldsson (Gren?).ger till sin hustru Katarina Petersdotter i Karlaby i morgongåva Redeby i Askeryds socken ...


Sjöhester

1500-talet

1539
Sml....9-14...Germund Svenssons (Somme) förläning i Norra Vedbos härad."Ett ödetorp upptaget i samma socken på kyrkojord benämnt Siogaryd …..frälse i ny år"Första gången Sjöhester omnäms i källmaterial som Sjöryd

1551
Sml...15-80...Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad."Kyrkonybygge : Anbjörn i Siöhester. Sjöryd skattlagt under namnet Sjöhester. Anbjörn är Sjöhesters första kända åbo
1557
Sml...10-95....Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siogahester ett nybygge". Anbjörn betalar endast smör i skatt
1558
Sml....2-92....Germund Svenssons (Sommes) förläning i Norra Vedbos härad. "Ett kyrkonybygge. Anbjörn i Sioghahester". Anbjörn betalar smör i skatt
1559
Sml...32-29....Norra Vedbos härad. "Torpare i Askeryd Anbjörn i Siogahester". Betalar skatt
1559
Sml...35-81....Norra Vedbos härad "Anbjörn i Siöhestra" Betalar smör i skatt

1560
Sml...23-27....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siohester"
1561
Sml...14-66....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siohester"
Sml...25-184...Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siöhester"
Sml...28-48....Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad. "Kyrkonybygge. Anbjörn i Siöhester"
1562
Sml...18-147...Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Torpare i Askeryd Anbjörn i Siöhester"
1563
Sml...10-12....Norra Vedbos härad."Anbjörn i Siöhester".Anbjörn betalar smör i skatt
Sml...30-195...Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siöhester"
1564
Sml...1-49.....Norra Vedbos härad. "Nybygge. Anbjörn i Siöhester". Anbjörn betalar smör och årlig i skatt
1565
Sml...9-76.....Norra Vedbos härad. "Nybygge. ………………Anbjörn i Siöhester".Anbjörn betalar smör …och årlig ränta i skatt
1566
Sml...16-83....Norra Vedbos härad."Nybygge. Anbjörn i Siöhester". Anbjörn betalar smör honung ………. och årlig ränta i skatt
1567
Sml...8-57.....Förlänta härad. Norra Vedbos härad"Nybygge". Anbjörn i Siöghester"Anbjörn betalar smör ………. och årlig ränta i skatt
1568
Sml...2-106....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siogahester"
1569
Sml...4-164....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Torpare Anbjörn i Siogahester

1571
Sml...14-43....Norra Vedbos härad."Siöhester".Tionde : Korn 0 sk. Råg 1 sk.
Sml............Älvsborgs lösen. "Frederich i Siohester". Betalar lösen
1572
Sml...23-51....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad."Register över husfattigt folk som inte ……….Anbjörn i Siöhester. Nybygge
Sml...16-98....Norra Vedbos härad. "Rorich i Siöhester"
1573
Sml...15-123...Norra Vedbos härad. "Roddrick i Siohester". Betalar en skeppa råg och två skeppor korn i skatt
1574
Sml...8-28.....Svante Stures arvingars grevskap i Norra Vedbo. "Kyrkonybygge. Ro(ö)rick i Siöhester
Sml...8-82.....Svante Stures arvingars grevskap i Norra Vedbo. "Kyrkonybygge.Rorick i Siohester". Betalar smör , honung, årlig ränta och ..
1575
Sml...10-167...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kyrkonybygge.Rorick i Siohester"
Sml...10-189...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Rorick i Siohester". Tionde Korn 1 Råg 0,5
Sml...10-194...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Rorick i Siogahester". Tionde Korn 1 Råg 2
1577
Sml...4-23.....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kyrkohemman.Rodrick Siohester". Tionderegister Korn 1 Råg 1,5
1579
Sml...14-122...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kronohemman.Roddick Siohester". Korn 2 Råg 1
Sml...14-151...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kronohemman. Rodrick i Siogahester. Korn 2,5 Råg 3

1581
Sml...18-45....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Nybygge. Rörick i Siöhester"
Sml...18-148...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Nybygge. Rorick i Siöhester". Skatt Betalat Smör 1 År ? 2 ? 1 ? D? 3
1582
Sml...9-123....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. " Nybygge. Rorick i Siöhester". Skatt Betalat Smör 1 År ? 2 ? 1 ? D? 3
Sml...9-22.....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. " Rodrick i Siogahester". Register på tionde. Skatt Betalat 3 ….Korn 3…... Råg
1584
Sml...9-111....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Rödrick i Siogahester". Skatt Betalat 3,5 ….Korn 3.5…... Råg…..0,5…..havre?
Sml...9-61.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Rörrick i Siöhester". Skatt Betalat 2,5 ….Korn 2.5…... Råg
1585
Sml...13-19....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Siogahester".Skatt Betalat 2,5 ….Korn 2.5…... Råg
1586
Sml...22-50....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Nybygge. Siöhester". Mantalslängd
1588
Sml...11-181...Jöran Geras f.d.förläning i Norra Vedbos härad. "Siogahester". Register på tionde. Korn 4,5 skeppor Råg 2,5 skeppor
1589
Sml...21-35....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Nybygge Rörik i Siöhester". Register på tionde ,årlig ränta, kunglig fordring

1590
Sml...2-113....Norra Vedbo härad. "Siogahester". Register på tionde. Korn 5 skeppor Råg 2,5 skeppor
Sml...4-41.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Krono nybygge Rörik Siöhester". Mantalslängd
1591
Sml...17-63....Norra Vedbo härad. "Siögahester. Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 3 skeppor
1598
Sml...7-63.....Norra Vedbo härad. "Siogahester". Register på tionde. Korn 0 skeppor Råg 0 skeppor
1599
Sml...2-72.....Norra Vedbo härad. "Siögahester". Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 0 skeppor
Sml...10-23....Stureska grevskapet i Norra Vedbo "Kyrkonybygge Siöhester". Jordbok


1600-talet

1600
Sml...13-84....Norra Vedbo härad. "Kronohemman Siogahester. Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 0 skeppor
Sml...16-102...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Torp Peder i Siöhester". ……………………………….?
Sml...16-131...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Kyrkonybygge P i Siöhester. Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 0 skeppor
1601
Sml...2-97.....Norra Vedbo härad. "Kronohemman Siögahester". Register på tionde. Korn 5.5 skeppor Råg 5 skeppor
Sml...14-102...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Peder i Siöhester". ………………………………………?
1603
Sml...10-80....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. P i Siöhester Cronohemman i kyrkojord
Sml...10-48....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. P i Siöhester Cronohemman i kyrkojord
Sml...13-72....Norra Vedbos härad. Per i Siöhester. Tiondelängd
1604
Sml...14-61....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Cronohemman Siöhester
1605
Sml...7-52.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Kyrkonybygge Siöhester
1606
Sml...6-60.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Måns i Siöhester
Sml...6-44.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Kyrkonybygge Siöhester
1607
Sml...16-37....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Kyrkonybygge Siöhester
1608
Sml...20-67....Norra Vedbos härad. Siöhester Cronohemman 1/4
Sml...20-40....Norra Vedbos härad. Siöhester Cronohemman 1/4

1610
Sml...2-195....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Måns i Siöhester" Cronohemman 1/4
Sml...2-182....Norra Vedbos härad"Måns i Siöhester". Tiondelängd
Sml...2-159....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Måns i Siöhester". Tiondelängd
Sml...15-?.....Norra Vedbos härad. "Peder i Siöhester". …….3 oxe 1…..3 får 5…..1……1
1612
Sml...6-167....Norra Vedbos härad. Cronobonde. Tiondelängd
1613
Sml...9-175....Norra Vedbos härad. Cronotorpare. Tiondelängd
Äl.....57......SE/RA/5117/IV/18(1613-1614). Måns i Sjöhester
1614
Sml...13-32....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Cronohemman 1/4 Siöhester. Mantal
Sml...14-31....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Cronohemman Siöhester. Tiondelängd
1615
Sml...14-36....Norra Vedbos härad. "Siöhester". Torpare och skogshyttor Längd Råg 0 Korn 1 skeppa (Inget namn)
Äl.....69......SE/RA/5117/IV/20(1615). Måns i Sjöhester
1616
Äl....102......SE/RA/5117/IV/23(1616-1617). Särskild lista för "gamla förlamade" Måns i Sjöhester 1 rd
1618
Äl.....45......SE/RA/5117/IV/25(1618-1619). Särskild lista för "gamla förlamade" Måns i Sjöhester 1 rd
Sml...1-333....Norra Vedbos härad. Lars Svensson ? i Sjöhester. Årliga räntan
Sml...1-407....Norra Vedbos härad. 1/2 gårdar och torpare. Siöhester
Sml...1-268....Norra Vedbos härad med Stureska grevskapet. "Nybygge Måns i Siöhester". Årliga räntan
1619
Sml...11-118...Norra Vedbos härad. Lars ? i Siöhester Crono 1/8. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Sml...11-374...Norra Vedbos härad. Kyrkonybygge Måns i Sjöhester 1/2. Årliga räntan
Sml...11-53....Norra Vedbos härad. Torpare Siöhester. Tiondelängd

1620
Sml...8-43.....Norra Vedbos härad. Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Sml...12-20....Norra Vedbos härad. Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Räk...15.......Bänkrader och stolar i kyrkan. 17/5 1620. Nr 20: Redeby Bordsjö Sjöhester Djupadal 5.
1621
Sml...6-58.....Norra Vedbos härad.Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
1622
Sml...2-65.....Norra Vedbos härad. Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Gmr...82.......Mönsterulla 1622/2 Patrick Ruthvens kompani. Kvartersmästare Per Jonsson 1624
Sml...1-110....Norra Vedbos härad. Kyrkonybygge
1625
Sml...9-229....Norra Vedbos härad. Eric Sjöhester ?
Sml...9-222....Norra Vedbos härad. Eric Bengtsson ? Sjöhester
1626
Sml...10-110...Norra Vedbos härad. Eric "Siöhester. Befäl och genemene soldater…….under Göran Soops kompani Norra Vedbs härad
1627
Sml...7-84.....Norra Vedbos härad. Eric "Siöhester. Befäl och gemene soldater…….under Göran Soops kompani Norra Vedbs härad
1628
Sml...4-224....Norra Vedbos härad. Kyrkonybygge Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm Göran Patkull Lars Kagg
1629
Sml...9-230....Norra Vedbos härad
Sml...9-238....Måns Håkansson i Sjöhester
Sml...9-221....Rulla uppå kapten Zachris Bengtssons kompani…….. Musketerare ? Mönster ?
Sml...15-373...Jönköpings län Jordebok. Kyrkonybygge "Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm Göran Patkull Lars Kagg

1630
Sml...18-303...Jönköpings län Jordebok. Kyrkonybygge "Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm
Sml...14-74....Jönköpings län Jordebok. Kyrkonybygge "Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm
1631
Job...268......1631. Kyrkohemman Tiggiare? Sjöhester. Lista över varor = skatt
1632
JobRk2..70.....Sjöhester. Nybyggare...Skatt : smör , årlig…., honung mm
1634
Aka.....18.....KI/1 1640 1643 1645. År 1634. Jöns i Sjöhester.
1635
Aka.....19.....KI/1 1640 1643 1645. År 1635. Larsas? piga i Sjöhester.
JobRk6.139.....Sjöhester Skatt : smör , årlig…., honung mm
1636
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1636. Lars i Sjöhester.
1637
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1637. Lars i Sjöhester.
1639
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1639. Lars i Sjöhester.

1642
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1642. Lars i Sjöhester.
1643
Ama... 57 Lars Jonsson H. Ingrid Pålsdotter. D. Karin Larsdotter
1644
Ama... 60 Lars Jonsson H. Ingrid Påvelsdotter D. Karin Larsdotter
1645
Ama... 43 Lars Jonsson H. Ingrid Påvelsdotter
1646
Ama... 55 Ingrid Påfvelsdotter D. Karin Larsdotter
Aka.....33.....KI/1 1640 1643 1645. År 1646. Roteindelning i Askeryd
1647
Ama... 54 Corpral Sven Andersson. H. Karin Svensdotter
1648
Ama....116 Corpral Sven Andersson. H. Karin Svensdotter
1649
Ama... 43 Hustru Karin Svensdotter

1650
Ama... 40 Hustru Karin
1651
Ama... 37 Hustru Karin Svensdotter
1652
Ama... 33 Corpral Sven Andersson hustru Karin Svensdotter
1653
Ama... 74 Corpral Sven Andersson hustru Karin
1654
Ama... 78 Infanteri 1/4. Corpral Sven hustru Karin
1655
Ama... 64 Infanteri 1/4. Corpral Sven hustru Karin
1656
Ama... 56 Infanteri 1/4.Hustru Karin
1657
Ama... 62 Infanteri 1/4.Hustru Karin 1-0-0-0
1658
Ama... 30 Hustru Karin drängen
1659
Ama... 43 Hustru Karin drängen Måns

1660
Ama... 42 Hustru Karin
1661
Ama... 68 Infanteri 1/4 Hustru Karin
1662
Ama... 49 Infanteri. 1/4 Corpral Anders Hustru0-0-1-1-0. Infant.
1663
Ama... 40 Infanteri. 1/4 Corpral Anders 1-1
1664
Ama... 36 Infanteri. 1/4 Anders hustru
1665
Ama... 43 Infanteri. 1/4 Drängen Jon 1-0 Åbo-Mil
1666
Ama... 37 Infanteri. 1/4 Jon Hustru 1-0-1
1667
Ama... 33 Infanteri. 1/4 Förare Knut Jon Hustru 2-1-0
1668
Ama... 37 Infanteri. 1/4 Förare Knut Jon Hustru 2-1-0
1669
Ama... 42 Infanteri. 1/4 Förare Knut+ dräng 1-1-0 Åbo-Milit-Fattig

1670
Ama... 59 Förare Knut. Lars Hustru 2-1-0
1671
Ama... 71 1/4 Förare Knut hustru och Lars hustru
C1......53......Född. Knuts? i Sjöhester son Göran?
1672
Ama... 78......1/4 Förare Knut hustru och Lars hustru
C1......53......Född. Anna Nilsdotter föds i Tunarp. Nils Andersson är pappa
C1......53......Född. Lars i Sjöhester son Olof
1673
Ama....104......Infanteri 1/4 Inf. Förare Knut hustru och Inf. Lars hustru
C1......54......Född. Knuts? i Sjöhester son ?
C1......54......Född. Anna Nilsdotters syster Elin föds i Tunarp. Nils Andersson är pappa
1674
Ama... 85......Infanteri 1/4 Förare Knut hustru
C1......54......Född. Knuts i Sjöhester son Måns
1675
Ama... 65......Infanteri 1/4 Förare hustru
C1......55......Död. Knuts son i Sjöhester
C1......55......Död. B..?.irs hustru Eva Karin ?
1676
Ama.....41......Infanteri. 1/4 Drängen
C1......56......Född. Johans i Sjöhester dotter Marit?
1677
Ama... 36......Infanteri 1/4 Johan fattighus
C1......56......Född. Johans i Sjöhester dotter Ingrid
1678
Ama... 30......1/4 Johan hustru
1679
Ama... 42......1/4 Drängen?
C1......57......Född. Karls? i Sjöhester son Knut
C1......57......Döde. Anna Nilsdotters pappa Nils på Tunarp dör

1681
Ama.....50......1/4. Sjöhester. ?
1682
Ama.....41......1/4. Sjöhester. ? (0-1-0-0)
1683
Ama.....63......Cavalleri. 1/4. Sjöhester. Corporal Nils (0-2-1-1).
C1......59......Född. Måns i Sjöhester son Daniel
C1......59......Död. Måns i Sjöhester barn
1684
Ama.....57......Infanteri. 1/4. Sjöhester Corporal (0-1-1-0) .Nils (0-1-0-0)(Två torp)
1685
Ama.....64......Infanteri. 1/4 Sjöhester Nils och hustru (0-2-0-0)
1686
Job....327......Militiehemman av Översten Välborne Bernt Mörners ?. Infanteri och ? till beklädning
Ama.....68......Infanteri. 1/4. Sjöhester Nils och hustru (0-2-0-0)
Genm...282......Jönköpings Regemente 1986.Kapten Georgh Hillebards kompani.Bekledning, hemman och räntor för gemmena soldater
Genm...311......Jönköpings Regemente 1986.Kapten Georgh Hillebards kompani.Sjöhester S:a 7.26 (se ovan)
Genm...156......Jönköpings Regemente 1986.Kapten Georgh Hillebards kompani.Rote 21 Sjöhester. Korpral Nils Jonsson
1687
Ama.....64......Infanteri. 1/4. Sjöhester Nils + hustru och pigan
1688
Ama.....76......Infanteri. 1/4 Nils Hustru och Pigan (0-3-0-0)
Genm...426......Jönköpings Regemente 1988 Kapten Georgh Hillebards kompani.Beklädningshemman och räntor för de gemehna soldater
Genm...441......Jönköpings Regemente 1988 Kapten Georgh Hillebards kompani.Sjöhester S:a 7.26 (se ovan)
1689
Ama.....62......Cavalleri. 1/4 Nils och Amund och hustru (0-3-0-1)

1690
Ama.....38......Cavalleri 1/4 Sjöhester Nils och hustru (0-2-0-0). Amund och hustru (0-1-0-1)
Job....195......1690.Cavall. Nils hästhemman. Fierdingshemman Sjöhester.+ register över vad man betalt i skatt.
1691
Ama....191......Kavalleri 1/4 Sjöhester Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0-0-1)
C1......62......Född. Amunds i Sjöhester dotter Elin. Vittne vid dop. Lars i Tunnarp. Hustru Anna i Bubbarp-
C1......62......Född. Måns i Spinkhemmet son Nils. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
1692
Genm....26......Smålands Kavalleriregemente, Lifkompaniet. Sjöhester står som augment till Lutarp nr 30.
Genm...169......Jönköpings Regemente, Georg Hillebards kompani. Sjöhester kavalleri augment : Nils Johansson och Amund
Ama....103......Cav 1/4 Sjöhester Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0-0-1)
C1......64......Vigda Nils Nilsson Sjöhester Corpral Elin Nilsdotter
1693
Ama......5......Kavalleri Sjöhester Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0-0-1)
C1......64......Vittne vid dop (Konungsäng). Nils i Sjöhester
C1......65......Vittne vid dop (Spinkhemmet). Hustru Anna och Nils i Sjöhester
1694
Ama......8......Fattig 1/4 Sjöhester Nils.(1-0-0-0-0-0-0) Ama......8......Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0)
C1......67......Vittne vid dop (Prutan?). Hustru Anna och Nils i Sjöhester
C1......67......Vittne vid dop (Djupadal). Amund i Sjöhester
C1......67......Vittne vid dop (Nybygget). Nil och Amund i Sjöhester
1695
Ama.....15......Sjöhester Nils (1-1-0-0-0-0-0-0-0)
Ama.....15......Fattigs. Amund (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
C2......60......Född. D.26/3 Amunds i Sjöhesters son Samuel
C2......60......Född, Olofs i Vära dotter Kierstin. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester.
1696
Ama......2......Nils och Amund(2-2-0-0-0-0-0-0)
C2......14......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2......14......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre. Hustru Anna i Sjöhester 8 öre
C2......15......Amund i Sjöhester och Per i Oroen får ersättning 6 daler för underhåll av taket i kyrkan
C2......62......Vittne vid dop. Nils i Sjh.
C2......63......Vittne vid dop (Djupadal). Hustru Anna i Sjöhester
C2......63......Vittne vid dop (Väratorpet). Nils i Sjöhester
C2......63......Vittne vid dop (Vära). Hustru Anna i Sjöhester
1697
Genm...163......Jönköpings Regemente, Norra Vedbos kompani (Georg Hillebards). Ama....281......Nils är fattig.1/4 Sjöhester. Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0)
C2......17......Gåvopenningar. Hustru Brita I Sjöhester 10 öre
C2......17......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 16 öre
C2......17......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre
C2......64......Född. D.16/5. Amunds i Sjöhesters son Anders. Vittne vid dop Måns i Spinkhemmet
C2......64......Född. D.10/10. Amunds i Äsperödjans son Anders.
1698
Ama....116......1/4 Sjöhester. Nils och hustru.(0-0-0-0-0-0-0). Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0)
C2......20......Nils i Sjöhesterstugan 16 öre
C2......20......Amund i Sjöhester 15 öre
C2......65......Född. Johans i Djupadals dotter Karin. Vittne vid dop. Nils i Sjöhester. Hustru Anna i Sjöhester
1699
Ama....187......Utfattig 1/4 Sjöhester. Nils hustru (0-0-0-0-0-0-0)
Ama....187......Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0)
C2......22......Amund i Sjöhester och Pär I Assjö kvan får 63 daler för arbeta på kyrkan
C2......67......Född. Johans i Vära dotter Kierstin. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
C2......67......Född. Pär i Assjö kvarn son Anders. Vittne vid dop. Hustru Anna i Sjöhester


1700-talet

1700
Ama....185......1/4 Sjh. Amund hustru (1-1-0-0-0-0-0)
Ama....185......Utfattig Sjöhester Nils på torpet(0-0-0-0-0-0-0)
C2......24......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
C2......24......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2......68......Född. Johans i Djupadal tvillingar döttrarna Anna och Karin. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
C2......69......Född. D.14/10. Amunds i Sjöhesters son Hans. Vittne vid dop Hustru Karin i Spinkhemmet
C2.....177......Död. D.30/12. Nilses i Sjöhesterstugan son Samuel.
1701
C2......70......Vittne vid dop (Karstorp). Nils i Sjöhester
C2......27......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre
C2......27......Gåvopenningar. Hustru Brita i Sjöhester 12 öre
C2.....178......Död. D. 27/5. Karin i Sjöhester
1702
Ama...151.......1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
Ama...151.......Fattig torparen Nils (0-0-0-0-0-0-0)
C2.....28.......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2.....28.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre
C2.....28.......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2.....31.......För en ny kista att förvara mäss? uti med gångjärn är givit till Amund i Sjöhester(Han får 4 daler av kyrkan för sin kista)
C2.....71.......Född Svens dotter i Konungsäng Anna. Vittne vid dop. Hustru Anna i Sjh.
C2.....72.......Född Johans dotter i Hvära Kierstin. Vittne vid dop. Amund i Sjh.
C2.....73.......Född Larses dotter i Hvära Ingegärd. Vittne vid dop. Amund i Sjh.
1703
Ama...167 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
Ama...167 Fattig torparen Nils (0-0-0-0-0-0-0)
C2.....33.......Amund i Sjöhester och Anders Klåckarn för att de lagade lut?orna på klåckstapelen, bekommit 1 daler 15 öre.
C2.....34.......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 12 öre
C2.....73.......Vittne vid dop 19/10.(Vära) Amund i Sjh.
C2.....73.......Född.12/4. Amunds i Sjöhesters dotter Sara. Vittne vid dop Måns i Spinkhemmet och hustru Elin i Sjöhester
C2.....73.......Vittne vid dop.(Sjöhester)Hustru Elin i Sjh.
C2.....74.......Jons dotter i Djupadal Anna. Vittne vid dop. Hustru Anna i Sjöhester och hustru Elin i Sjöhester
C2.....74.......Larses dotter i Ängen Anna. Vittne vid dop.Amund i Sjh.
1704
Ama...251 1/4 Sj. Amund (1-1-0-0-0-0-0-)
C2....179.......Död. 17/1. Nils i Sjöhester. Testamente och Båreklädespenningar efter Nils
C2.....35.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 15 öre
C2.....36.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 15 öre
1705
Job...208.......1705.Cavall. Fierdingshemman Sjöhester 1/4. Cavall på Rusthåll. Amund.
Ama...142 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
C2.....38.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
C2.....38.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
C2.....76.......Vittne vid dop (Lilla Lönhult). Amund i Sjöhester
C2.....76.......Vittne vid dop (Vära). Amund i Sjöhester
C2.....77.......Född. Anders son i Oroen Amund.Vittne vid. Amund i Sjöhester
1706
Genm..129.......Smålands Kavalleriregemente, Lifkompaniet.Lutarp nr 30 omkomna ryttare.
Ama.....9 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
C2.....78.......Född. Lars son i Ängen. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester.
C2.....79.......Vittne vid dop (Vära). Hustru Anna i Sjöhester
C2.....40.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....40.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 8 öre
C2.....40.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
1707
Ama....95 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
C2.....79.......Född. D 24/3. Amunds i Sjöhesters dotter Britta
C2.....43.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 30 öre
C2.....44.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....45.......Betalt till Amund i Sjöhester för trapporna i klockstapeln samt spänningen?...?.....61 rd
1708
Ama...224 1/4 Sjh. Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....81.......Anders son i Oroen Måns. Vittne vid dop Hustru Anna i Sjöhester
C2.....46.......Gåvopenningar. Annandag påsk Hustru Elin Sjöhester 12 öre
C2.....47.......Reparationer.....11:e okt : Amund i Sjöhester för fönsterramar?....30 öre
1709
Ama....60 1/4 Sjh. Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....48.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....49.......Amund i Sjöhester för han lagat stolarna i kyrkan...30 öre...Amund och klåckarn för de har spänt vapenhuet...28 daler och 7 öre

1710
Genm...26.......Smålands Kavalleriregemente, Lifkompaniet.Lutarp nr 30 ryttare Oluf Svensson.
C2.....82.......Vittne vid dop (Vära). Hustru Anna i Sjöhester och Elin i SjöhestersÄnga
C2....159.......Vigda. d. 21/8. Carl Jonsson i Lilla Lönhult med Hustru Elin i Sjöhester
C2....159.......Vigda. d. 19/11. Pär Nilsson i Sjöhester med pigan Maria Svensdotter
C2.....50.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....50.......Gåvopenningar. Hustru Elin Sjöhester 9 öre
C2.....51.......Gåvopenningar. Allahelgonsdag. Pär i Sjöhester 30 öre
C2.....51.......Brudpeterspenningar. Pär i Sjöhester 15 öre
1711
C2.....82.......Vittne vid dop (0roen). Pär i Sjöhester
C2.....84.......Vittne vid dop 27/12 (Ägersjö). Hustru Elisabeth i Sjöhester?
C2.....51.......Gåvopenningar. 18: mars Amund i Sjöhester 12 öre
C2.....53.......Testamente. Hustru Brita i Sjöhester testamenterar 15 öre till kyrkan
1712
C2.....84.......Vittne vid dop (Djupadal). Hustru Maria i Sjöhester
1713
Job..129........Fierdingshemman Sjöhester 1/4. Cavall på Rusthåll.
Ahu...23........Sjh. Per Nilsson, Maria Svensdotter, Kierstin Håckansdotter
Ahu...38........Bubbarp. Amund Jonsson. Anna Nilsdotter. Samuel Amundsson. Amund Amundsson. Syster? Karin Nilsdotter. Margita
C2....89........Vittne vid dop. Måns Olofsson i Spinkhemmet
C2.....57.......Gåvopenningar nyårsdagen 1713. Amund i Bubbarp 15 öre
1714
C2.....87.......Vittne vid dop (Vära). Pär Nilsson i Sjöhester. (Elin Nilsdotter i Vära)
C2.....89.......Född. D 16/4.Maria. Pär Nilsson och Maria Svensdotters lilla dotter i Sjöhester föddes.....
C2.....92.......Vittne vid dop. Måns Jonsson Spinkhemmet. Måns döttrar i Spinkhemmet. Amund Jonsson Åsnaryd
C2.....59.......Gåvopenningar nyårsdagen 1714. Amund i Bubbarp 15 öre
1715
Ama....51 1/4 Sjh. Pär (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....93.......Vittne vid dop (Bubbarp) Amund Jonssopn och Måns jonsson Spinkhemmet
C2....227.......Gåvopenningar. Pär i Sjöhester 15 öre
1716
Genm...146......Jönköpings Regemente, Norra Vedbos kompani
Ama...111 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....97.......Född. D. 5/3. Nils. Pär Nilssons samt Maria Svensdotters son i Sjöhester och kristnades..
C2.....97.......Vittne vid dop.(Sjöhester) Pigan Ingaborg Larsdotter i Sjöhester
1717
Job...208.......Fjerdingshemman Sjöhester Per. Cavallaugment.
C2....104.......(Amunds son Anders född 1697 ?)Vittne vid dop Anders Amundsson I Äsperödjan
C2....105.......Vittne vid dop. (Vära) Hustru Maria Samuelsdotter i Sjöhester
C2....106.......Vittne vid dop. (Konungsäng) Hustru Maria Samuelsdotteri Sjöhester
C2....104.......Vittne vid dop. (Hällatorpet). Hans Amundsson i Kiällehult. Anders Amundsson i Äsperödjan
C2....162.......Vigda. 6/11 Amund Amundsson och Karin Nilsdotter ifrån Bubbarp
Ama...105 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
1718
Genm...358......Jönköpings Regemente, Norra Vedbos kompani
C2....109.......Född. d. 4/9 Måns. Pär Nilssons och Maria Svensdotters lille son
C2....109.......Född. d. 10/10 Nils. Amund Amundssons och Karin Nilsdotters son. Dopvittne Amund Jonsson. Hans Amundsson I Kiällehult. Anders Amundsson i Äsperödjan
1719
Job...461.......Sjöhester. Cavalleriaugmentet. Jönköpings husarer.+ ? Dragon....
Ama...280 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)

1720
C2....115.......Född Anna i ? Dopvittne Amund Jonsson i Bubbarp. Nilsson Månsson i Spinkhemmet. Ingeborg i Spinkhemmet.
C2....115.......Född Brita. Anders Amundsson och Kerstin Larsdotter i Äsperödjan. Dopvittne Amund ? Bubbarp ? Amundsson i ?
Ama...179 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0-0)
1721
C1.....69.......Född. Amunds son i Bubbarp Amund. Vittne vid dop. Sara Amundsdotter i Bubbarp
C1.....70.......Vittne vid dop. (?) Hans Amundsson i Kiällahult
Ama...181 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0-0)
Ahu....65.......A1/1. Vära rote Sjh. Pär, hustru Maria, ? Kertsin
Ahu....66.......A1/1. Bupparp rote. Bupparp. Amund Jonsson, hustru Anna. son Samuel, son Hans, doter Elin, dotter Sara, + två gårdar till i Bubbarp
1722
C2....118.......Född. Eva Nils Appelmans dotter i St. Lönhult. Dopvittne. Amund i Bubbarp
C2....118.......Född Hans Amunds son I Hälla. Dopvittne. Hustru Ingegärd i Äsperödjan
C2....118.......Född Helena i Bjursberg. Dopvittne. Anders och Sara i Bubbarp
C1.....72.......Vittne vid dop. (Börnäs) Hans Amundsson i Kiällahult och Amund i Bubbarp
Ama...252 1/4 Sjh. Pär och hustru(1-1-0-0-0-0-0-0-0)
C1.....71.......Född. 11/1. Maja Pärsdotter i Sjöhester.
C2....117.......Född. 11/1. Maja Pärsdotter i Sjöhester
Ahu....84.......A1/1. Vära rote Sjh. Pär, hustru Maria, son Carl, son Måns, moderhustru? Kertsin
Ahu....82.......A1/1. Bubbarp rote. Bubbarp. Amund, hustru Anna, son Anders, son Hans, dotter Elin, dotter Brita
1723
Job...306.......Sjöhester. Cavalleriaugmentet...?...
Ama...280 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)

C2....119.......Född Marit I Bubbarp. Dopvittne. Hustru Maria i Sjöhester
C2....122.......Född Hans. Hans Amundsson i Bubbarp. Dopvittne. Anders Amundsson i Bubbarp. Hustru Ingrid i Äsperödjan. Maria i Bubbarp
C2....123.......Född Nils. Ryttare Hallbergs son i Djupadal. Dopvittne Per i Sjöhester
Ama... 197 1/4 Sjh. Förare hustru
C2....119.......Vittne vid dop. (Bubbarp Maja) Hustru Maria i Sjöhester C2....120.......Vittne vid dop. (?) Hustru Maja i Sjöhester
1724
Ama... 236 1/4 Sjh. Förare hustru
1725
Ama... 204 1/4 Sjh. Förare hustru
C2....126.......Vittne vid dop. (Vära) Hustru Maria i Sjöhester
C2....128.......Född Kerstin. Amunds dotter i Bubbarp Vittne vid dop: Hans i Kiällahult, Hans i Bubbarp, Hustru Sara i Bubbarp, Pigan Brita Amundsdotter Bubbarp
1726
Ama... 175 1/4 Sjh. Förare hustru
C2.....131......Född Jonas i Bubbarp.Vittne vid dop: Amund Amundsson. Hans Amundsson Bubbarp
1727
Ama... 193 1/4 Sjh. Förare hustru
C2....133.......Född. 26/5. Kerstin Pärsdotter i Sjöhester
1728
Ama... 238 1/4 Sjh. För... hustru
C2....134.......D. 30/5 kristnades ett ovigt barn uti Bubbarp Marta , kallad modern Maja Nilsdotter. Dopvittne: Amund Anders, hustru Elin, hustru Sara, pigan Brita i Bubbarp
C2....193.......Död. 3/8. Hustru Kerstin Håkansdotter i Sjöhester.
C2....193.......Död. 3/8. Pärs lilla dotter Kerstin
1729
Ama... 145 1/4 Sjh. Pehr och hustru pigan Beata
C2....138.......Vittne vid dop. (Vära) Pär i Sjöhester

1730
Ama... 181 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2....138.......Vittne vid dop. (Giölen) Pär i Sjöhester
C2....140.......Född Hans. Hans Amundsson i Bubbarp. Vittne vid dop: Hustru Stina Bubbarp
1731
Ama... 151 1/4 Sjh. Pehr och hustru
1731
Ama... 155 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2....142.......Född Kerstin d. 21/3. Kerstin Larsdotter i Bubbarp. Vittne vid dop: Anders i Bubbarp Hustru Karin ibidem Hustru Sara ibidem
1732
C2....143.......Född Johan. Vittne vid dop: Stina i Bubbarp
C2....143.......Född Ingrid. Ingrid Larsdotter i Wärnarp. Dopvittne: Hustru Elin i Bubbarp
C2....143.......Född Maria.Soldaten Olof Bergquists dotter i Hult. Dopvittne: Hustru Elin i Bubbarp
C2....144.......Född Helena. Tunnarp Helena Johansdotter i ?. Dopvittne: Amund i Bubbarp. Hustru Sara i Bubbarp
1733
Ama... 177 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2....146.......Född Hans d.6/3. Hans Larsson i Bubbarp. Dopvittne: Amund i Bubbarp. Hustru Stina Nilsdotter i Bubbarp
C2....146.......Född Anders d.29/4. Anders Arvidsson i Bubbarp. Dopvittne: Amund Amundsson i Bubbarp. Ryttare i Bubbarp. Hustru Brita Amundsdotter ibidem. Hustru Stina Nilsdotter ibidem
Ama... 231 1/4 Sjh. Pehr och hustru
1734
C2.....148......Född 7/4: Hans Andersson i Bubbarp Vittne vid dop: Hustra Sara I Bubbarp
C2.....149......Född 29/9:Samuel Samuel Amundsson i Bubbarp Vittne vid dop: Lars i Wärnarp. Hustra Stina I Bubbarp
C2.....149......Vittne vid dop. (?) Hustu Maja i Sjöhester
1735
Ama... 214 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2.....150......Född: Anders . Anders Arfwidsson i Bubbarp. Dopvittne: Anders i Bubbarp. Ryttaren Ingemund ? Nils i Bubbarp. Hustru Beata i Bubbarp
C2.....150......Vittne vid dop. (Ägerssjö) Hustru Maja i Sjöhester
C2.....151......Född: Karin. Karin Amundsdotter i Bubbarp. Vittne vid dop: Pär i Sjöhester. Ryttaren i Bubbarp. Hustru Sara i Bubbarp
1736
Ama... 272 1/4 Sjh. Pehr och hustru
Pga..C2...250...Gåvopenningar. Pär i Sjöhester 16 öre
C2.....153......Född: Pehr. Pehr Arfwidsson i Bubbarp. Vittne vid dop: Anders i Bubbarp
1737
Ama... 258 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2.....154......Född: Stina. Stina Amundsson i Bubbarp.
1738
Afd..C2...138...Vittne vid dop. (Djupadal) Per i Sjöhester
Ama... 266 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja
1739
Ama... 213 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja

1740
Ama... 255 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja
C2.....138......Vittne vid dop. (Djupadal) Per i Sjöhester
1741
Ama... 321 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja + ?
C2.....200......Död. Amund Jonsson, 86 år
C2.....200......Död. Elin Amundsdotter, 40 år, felräknat borde vara 50 år.
1742
Ama... 184 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja
C2.....279......Vittne vid dop. (Hästerslid) Pehr Nilsson i Sjöhester
1743
C2.....201......Död. Anna Nilsdotter, 71 år gammal
C2.....93.......Vittne vid dop. (Konungsäng) Pehr i Sjöhester
1744
Ama... 309 1/4 Sjh. Nils ogift Mor
C2.....296......Vittne vid dop. (Konungsäng) Hustru Maria i Sjöhester
1745
Ama... 51 1/4 Sjh. Nils ogift Pigan Kierstin
1746
Ama... 277 1/4 Sjh. Nils Sara
1747
Ama... 251 1/4 Sjh. Sara Måns Kierstin
1748
Ama... 205 1/4 Sjh. Maria Ingeborg
1749
Ama... 269 1/4 Sjh. Maria ?

1753
Ahu....20...AI/2. Sjh. Pehr Nilsson f. 1679, hustru Maja Svensdotter f. 1693, son Carl f. 1717 (? till förståndet), son Måns f. 1725 , pigan Lisken Isaksdotter f. 1735
C2....14/12....Husförh.Sara Amundsdotter f. 1703 + hennes familj
1755
Ama... 226 1/4 Sjh. Måns gm Ingeborg 1:e Major Carl Heinz 1759
Ama... 186 1/4 Sjh. Måns hustru

1766
Ahu....128.....AI/3. Sjh. Bonde Måns Persson 1717, hustru Kerstin Andersdotter 1736 (fr Solberga 1754), son Petter 1760, dotter Stina 1764, son Anders 1760, Erik Eriksson 1750 Ingrid Eriksdotter, hustru Anna 1717, son Jacob Andersson 1754, dotter Hedvig 1756, dotter Eva 1760, ?Andersdotter
1768
Ama... 123 1/4 Sjh. Måns hustru
C3.....16......Född: Petter. Vargeringsryttar Nils Persson och dess hustru Annica Larsd. i Skärpan. Barn född d. 19 oct.
C3.....16......Dopvitne. (Konungsäng). Hustru Kerstin Månsdotter i Sjöhester.
1769
Ama... 131 1/4 Sjh. Måns hustru

1770
Ama... 144 1/4 Sjh. Svårtydd text
1770
Ama... 167 1/4 Sjh. Måns hustru
1771
C3.....24......Född: Swen. Torparen Nils Persson och dess hustru Anna Larsdotter uti Skärpan. Barn född d. 9 maj.
1772
Ama... 365 1/4 Sjh. Nils hustru
1773
Ama... 251 1/4 Sjh. Nils hustru
1774
Ama... 164 1/4 Sjh. Nils hustru
1775
Ama... 264 1/4 Sjh. Nils hustru
C3.....24......Född: Lena. Bonden Nils Persson och dess hustru Annika Larsdotter uti Sjöhester. Barn född d. 20 mars.
1776
Ama... 165 1/4 Sjh. Nils hustru
1777
Ama....91 1/4 Sjh. Nils hustru
Ahu....58......AI/2. Sjh. Nils Persson f. 1732, 45, hustru Annica Larsdotter f. 1732(45) son Johannes f. 1762(15) dotter Anna-Maja f. 1765(12) son Petter f. 1768(9) son Sven f. 1771(6) dotter Helen f. 1775(2)
Ahu....66.......AI/2 Torpförteckning 1777?
1778
Ama... 124 1/4 Sjh. Nils hustru Torp Prutan Sören hustru
1779
Ama...144......1/4 Sjh. Nils hustru ? Carl, Johannes
Ahu....81......AI/2. Sjh. Nils Pehrsson 1732(47), Annica Larsdotter 1732(47), son Carl 1760(19), dotter Anna Maja 1765(14), son Peter 1768(11), son Sven 1771(8), dottern Lena 1775(4), Sjudaren Anders Pehrsson 1733(49), hustru Sara Larsdotter 1720(59)

1780
Ama... 123 I/4 Sjh. Nils hustru Carl, Johannes
Ahu....96......A1/2. Sjh. Nils Pehrsson 1732(47), Annica Larsdotter 1732(47), son Carl, dotter Anna Maja 1765(16), son Peter 1768(13), son Sven 1771(10), dottern Lena 1775(4), son Johannes 1762(17) Sjudaren Anders Pehrsson 1733(49), hustru Sara Larsdotter 1720(59)
1781
Ahu....120.....AI/2. Sjh. Nils Pehrsson 1732(49), Annica Larsdotter 1732(49), son Carl 1760(19), dotter Ana Maja 1765(14), son Peter 1768(11), son Sven 1771(8), dottern Lena 1775(6), son Johannes 1762(19) Sjudaren Anders Pehrsson 1733(51), hustru Sara Larsdotter 1720(61)
Ama... 102 1/4 Sjh. Nils hustru son Carl
1782
Ama... 95 1/4 Sjh. Nils hustru dotter Johanna ?
1783
Ama... 113 1/4 Sjh. Nils hustru son Johannes dotter Maria
1784
Ama... 94 1/4 Sjh. Nils hustru dotter Maja dotter Jon??
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732 Solberga, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768 (till Säby 1790), son Sven 1771, dottern Lena 1775, Sjudaren Anders Pehrsson 1733, hustru Sara Larsdotter 1720
1785
Ama... 86 1/4 Sjh Nils hustru son Peter dotter Maja
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775, Sjudaren Anders Pehrsson 1733, hustru Sara Larsdotter 1720
1786
Ama... 103 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775
1787
Ama... 113 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775
1788
Ama... 153 1/4 Sjh. Nils hustru son Sven dotter Maja
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775, Ryttaren Carl Juhlström 1759
1789
Ama... 131 1/4 Sjh. Nils hustru son Sven Peter
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775, Ryttaren Carl Juhlström 1759

1790
Ama... 102 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter
1791
Ama... 128 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1792
Ama... 108 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1793
Ama... 122 1/4 Sjh. Nils hustru son Per Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1794
Ama... 100 1/4 Sjh. Nils hustru son Per Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1795
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1796
Ama... 104 1/4 Sjh. Nils hustru son Nils Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787,
1797
Ama... 91 1/4 Sjh. Sven hustru dräng Måns
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787, sonen Carl Magnus 1797, drängen Mats Carlsson
1798
Ama... 100 1/4 Sjh. Sven hustru son Jonas
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787, sonen Carl Magnus 1797
Gmr....29......Sm.Kav.reg.1798. Ryssby Nr 50 Sven Stål
1799
Ama... 92 1/4 Sjh. Sven hustru drängen Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787,v sonen Carl Magnus 1797


1800-talet

1800
Ama... 94 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu............1/4 Sjöhester. Nils Persson f. 1730. Hust. Annika Larsdotter f. 1732. Son Ryttaren Sven Stål f. 1771.
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787,v sonen Carl Magnus 1797
1801
Ama... 71 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....14.....AI/9. Sjh. Åbon Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jansdotter 1762, dotter Stina 1787, son Jöns 1789, son Johannes 1797, son Carl Magnus 1797.
Husfl...16.....AI/11 1801. Barkeryd. Ryssby Drag. Ståhl född 1771.
Inflytt 60.....AI/11 1801. Barkeryd. Ryssby Drag. Stål d. 24/11 från Askeryd.Pigan Ingrid f. 1776
1802
Ama... 73 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....21.....AI/9. Sjh. Åbo Sven Jönsson 1762, hust. Stina Jansdotter 1762 dotter Stina 1787, son Jöns 1789, son Johannes 1797, son Carl Magnus 1797, dotter Maria 1800 Dotter Maria Svensdotter 1800, Inh. Nils Persson 1730, hustru Annika Larsdotter 1732.
Husfl...80.....AI/11 1802. Barkeryd. Ryssby Drag. Ståhl f. 1771. Ryssby Hustru Ingrid f. 1776.
1803
Ama... 120 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....21.....AI/10. Sjh. Åbo Sven Jönsson 1762, hust. Stina Jansdotter 1762 dotter Stina 1787, son Jöns 1789, son Johannes 1797, son Carl Magnus 1797, dotter Maria 1800
Husfl...80.....AI/11 1802. Barkeryd. Ryssby Drag. Ståhl född 1771. Flyttar till Lunnestorp.Ryssby Hustru Ingrid född 1776. Son Carl f. 1802
1804
Ama... 147 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....99.....1/4 Sjöhester. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804, Inh. Nils Persson f. 1730. Död 29/10. 1804. Hust. Annika Larsdotter f. 1732. Död 19/4 1804.
Gmr.....26.....Sml.lätta dragonreg. 1804 Lunnestorp Nr. 56 Sven Stål.
1805
Ama... 157 1/4 Sjh. Sven Stina, Jöns 14 år, ? Johannes 10 år, carl ?, Maria 4 , Lena ?
Ahu....256.....AI/10. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804
1806
Torpregister..9....AI/11
Ama... 175 1/4 Sjh. Sven Stina, Jöns 15 år, Sven och Amalia, Johannes 11, Carl 8, Maja 6, Lena 1,
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804.
1807
Ama... 250 1/4 Sjh. Sven Jönsson Gustav? sjuk och oduglig, Jöns, Stina, Johannes 12, Carl 9, Maja 7, Lena 2,
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804. Pigan sara Johansdotter f. 1784
1808
Ama... 183 1/4 Sjh. Sven Jonsson Jöns, Sara, Johannes 13, Carl 9, Maja 7,Lena 4, ? 15 år oduglig
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804. död 1808
1809
Ama... 183 1/4 Sjh. Sven Jönsson ? Maja, Jonas, Sara 11
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800.

1810
Ama... 191 1/4 Sven Johannesson, Stina, Johan 15 år oduglig, Carl 12 år, Maja 10, Maja ?
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Änkan Stina f. 1741
1811
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
Ahu.....Bild 10 Torpregister
1812
Ama... 246 1/4 Sjh. Sven Jönsson, Carl 14, Maja 12 år
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
Gmr.....32.....Sml.lätta dragonreg. 1812 Lunnestorp Nr. 56 Sven Stål.
1813
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
1814
Ama... 958 1/4 Sjh. Sven Jönsson 51 hustru 51 Jöns 34, ? 39, Johan 19, Carl 16, Carl ?? Sven dito, 56 ??
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
1815
Ama... 117 1/4 Sjh. Sven Jonsson 52 hustru 52, son Jöns 25, Johan 20(94 10/4), son Carl 17, ??? Maja 54 utfattig
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
1816
Torpregister..8....AI/13
Ama... 847 1/4 Sjh. Sven Jönsson 53 hustru 53, son Jöns 21 (94 1/10), son Carl 17, dotter Maja 15, Maja ????fattig, Johan Svensson 21 (94 1/10)
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762.(Död 1820) Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Johannes f. 1797.(Bredestad 1818) Son Carl Magnus f. 1797.(Död 1820 i L.Lönhult) Dotter Maria f. 1800. Drängen Johan Svensson. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maja Svensdotter f.1800.
1817
Ama... 900 1/4 Sjh. Sven Jonsson 54 h 54 son Jöns 21 (94 1/10) Carl 19. d. Maja 16 + Maja 59 fattig
Husfl..199.....AI/13 1802. Barkeryd. Lunnestorp Sockenrotemästare Drag. nr 56 Sven Nils Ståhl född 1771.Ryssby Hustru Ingrid född 1776. Son Carl f. 1802 (Utmärkt
fallen för läsning) d. Anna-Stina f. 1808. s. Gustaf f. 1812. d. Maja-Lisa f. 1817.
1818
Ama... 102 1/4 Sjh. Sven Jonsson 55 h 55 son Jöns 23 (94 10/10) son Johannes 22 (94 10/10)son Carl 20 ( 97 21/9)
1819
Ama... 960 1/4 Sjh. Sven Jönsson 55 h 55 son Carl 22 ( 97 21/9) Carl Svensson f ( 97 21/9)

1820
Ama... 104 1/4 Sjh. Sven Jönsson 56 h 56 son Carl 22 ( 97 21/9) Carl Svensson 22 f ( 97 21/9)
1821
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Maria f. 1800 1822
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maria Svensdotter f. 1800. 1823
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Maja Stina f. 1823 (Död 1823). Son Carl Gustav f. 1824
1826
Torpregister..233..AI/14
Ahu....111.....AI/14. Sjh. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maria Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f. 1824. Dotter Johanna f. 1826

1826-1830
Ahu...1826-1830...111...Sjöhester 1/4 mantal. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Johanna f. 1826 (27-29) Dotter Stina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830.Pigan Lena Larsdotter f.1804.

1830-1838
Ahu...1830-1838...106...Sjöhester 1/4 mantal. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Johanna f. 1826 Dotter Stina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830. Dotter Lovisa f. 16/5 1836. Död 17/5 1836.

1838-1845
Ahu...1838-1845...136...Sjöhester 1/4 mantal. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Johanna f. 1826 Dotter Stina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830. Son Johan f. 8/1 1844. Död 10/1 1844.

1846-1850
Ahu...1846-1850...156...Sjöhester 1/4 mantal. Eger excel. Bonde. Skatte Egendom under Askeryds säteri. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Död 2/2 1849. Dotter Christina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830.Epileptisk. Johanna f. 1826. Bortflyttad 1848 till Solbera. Drängen Aron Karlsson f.1828. Hitkom 1849. Fick soldatbevis 1849. ?Magnus Pettersson f. 1830 i Stockaryd

1851-1855
Ahu...1851-1855...166...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Egendom under Askeryds säteri...Inh. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800.
Dotter Kristina Katrina f. 1828. Lysning med Aron Hagerman 15/10 1852. Dotter Sofia f. 1830.Epileptisk. Dotter Johanna f. 1826.Hitkom fr. Flisby 1849. Drängen Peter Magnus Petersson f. 1830. Stockaryd. Hitkom fr.Håkansgården Redeby. Drängen Hussar No 31 Aron Hagerman f. 1828. Född i Askeryd. Föräldrar Karl Johansson och Anna Jonsdotter. Lysning med Kristina Katrina Magnusdotter 1852. Drängen Johan Magnus Johansson f. 1822 i Marbeck. Hustru Johanna Magnidotter f. 1826 i Askeryd Pigan Sofia Magnidotter f. 1830 i Askeryd. Drängen Karl Axel Axelsson f. 1833 i Askeryd. Drängen Isak Magnus Isaksson. f. 1834 i Askeryd. Drängen Johannes Karlsson f. 1839 i Bredestad
Gmr.....59.....Sm- Husarregemente 1852-1856. Lifsquadronen af kongl. Smålands regemente. 1852 Nr 31 Hafrida. Aron Hagerman förut kallad Aron Carlsson född i Askeryds socken, Jönköpings län, d. 9.juni 1828. Antagen d. 30:e sept. 1850. Ogift
Gmr....420.....Sm- Husarregemente 1852-1856. Lifsquadronen af kongl. Smålands regemente. 1856 Nr 31 Hafrida. Aron Hagerman förut kallad Aron Carlsson född i Askeryds socken, Jönköpings län, d. 9.juni 1828. Antagen d. 30:e sept. 1850.Gift
Ahu...1851-1855...232...Haugrida. Hussar Aron Hagerman 1852-1855. Hustru Kristina Katarina Magnidotter 1852-1855. Son Johannes Gustav f. 18/12 1853.

1858-1861
C7.....15.....1860 Död. Magnus Nilsson Sjöhester 67 år.
Ahu...1858-1861...139...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Egendom under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Son Gustaf Alfrid f. 22/2 1858 död 14/4 1858.
Ahu...1859-1861...204...Rusthåll Haugrida. Hussar Aron Hagerman 5/6 1828. Hustru Kristina Katarina Magnidotter 23/9 1828. Son Johannes Gustav f. 18/12 1853. Son Carl Johan f. 14/1 1856. Dotter Johanna Kristina 15/11 1858

1861-1865
Ahu...1861-1865...113...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Egendom under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Drängen Johan Abel Gustafsson. f. 1844. Drängen Isak Magnus Isaksson. f. 1834. Pigan Sophia Carolina Pettersdotter f. 1835. Pigan Sofia Magnidotter f. 1830. Drängen August Johan Svensson f. 1845. Inhysing Enkan Maja Svensdotter f. Död 1864.
Ahu...1861-1865...50...Packeryd. Boställe nr 6 Linderås. Hussar Aron Hagerman 5/6 1828. Hustru Kristina Katarina Magnidotter 23/9 1828. Son Johannes Gustav f. 18/12 1853. Son Carl Johan f. 14/1 1856. Dotter Johanna Kristina f. 15/11 1858. Dotter Carolina Sofia f. 30/8 1861. Son Aron Wilhelm f. 1/2 1865. Pigan Sofia Magnidotter f. 1830

1866-1870
Ahu...1866-1870...100...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822.(66-70) Hust.Johanna Magnidotter f. 1826.(66-70) Dräng Johan Gustav Viktor Johansson f.1852.(70). Drängen August Johan Svensson f.1845.(66). Pigan Sofia Magnidotter f. 1830.(66-70). Lysning med drängen Blom 1866. Hon födde ett dödfött gossebarn 1867. Drängen Per Daniel Karlsson. f. 1848.(66-68)

1871-1875
Emigr.....90...Inkomna uppgifter om utvandrade personer 1875. Lovisa Johnsson. Ångfartyget Orlando mot Hull. Bestämmelseort Bronc avg. 21/5.
Ahu...1871-1875...197...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Fosterson Carl Johan Aronsson f. 1856. Dräng Johan Gustav Viktor Johansson f. 1852. 1873 Fullgjort beväringsplikt vid Kongl. Smål. Grenadjärbataljon. Pigan Eva Charlotta Svensdotter f.1853. Dräng Johan Peter Johansson f. 1856. Pigan Lovisa Johansdotter f. 1857. Emigrerade till Nordamerika 15/5 1875. Drängen Johan Peter Carlsson f.1858. Emigrerade till Nordamerika 24/10 1876 från Sillvik. Drängen Gustaf Alfred Enström f. 1856. Emigrerade till Nordamerika 15/9 1876.

1876-1880
Ahu...1876-1880...211...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Dräng Alexander Alfred Johansson. Emigrerade till Nordamerika 17/9 1880.

1881-1891
Ahu...1881-1891...216...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Dräng Karl Johan Gustavsson f. 1864. Dräng Anders Johan Karlsson f. 1865. Emigrerade till Nordamerika 31/1 1888.

1892-1896
Ahu...1892-1896...183...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Dräng. Anders Johan Blom f. 1874.

1897-1905
Församlingsb.1897-1905...209...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No1. Äges under Askeryds säteri....Drängen Anders Johan Blom f.1874 Arrendator 1898-1900. Hustru Matilda Josefina Jansdotter f. 1860. on Karl född 1901. Dotter Hildur född 1903. Johan Magnus Johansson f. 1822. Död 1899. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Karl-Gustav Andersson Arrendator f. 1865 i Marbäck. Hustru Hilda Amanda Karlsdotter f. 1865 i Askeryd. Son Gustaf Ejnar f. 1898. Son Karl f. 1900. Dotter Rut Anna frideborg f. 1903. Dotter Lydia Lovisa Lena f. 1904.


1900-talet

1897-1905
Församlingsb.1897-1905...209...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No1. Äges under Askeryds säteri....Änkan.Johanna Magnidotter f. 1826. Karl-Gustav Andersson Arrendator från år 1900. f. 1865 i Marbäck. Hustru Hilda Amanda Karlsdotter f. 1865 i Askeryd. Son Gustaf Ejnar f. 1898. Son Karl f. 1900. Dotter Rut Anna Frideborg f. 1903. Dotter Lydia Lovisa Lena f. 1904.

1906-1921
Emigr.....41....Volym 1909 1/5- 21/8. Till New York. Hilda Andersson, Gutsaf Karlk, Anna, Lydia och Ragnhild
Församlingsb.1906-1921...237...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No1. Äges under Askeryds säteri.... Karl-Gustav Andersson Arrendator 1900-1908. f. 1865 i Marbäck. Död 1908. Hustru Hilda Amanda Karlsdotter f. 1865 i Askeryd. Son Gustaf Ejnar f. 1898. Son Karl f. 1900. Dotter Rut Anna Frideborg f.1903. Dotter Lydia Lovisa Lena f. 1904. Dotter Ragnhild Elisabeth f. 1907. Hustru Hilda med barn emigrerar 1909 till Nordamerika
Anders Johan Karlsson Arrendator 1908-1912 f. 1848. Död 1912. Hustru Kristina Matilda Karlsson Andersson f. 1850 i Eksjö. Son Karl Gustav f. 1881. 1910 till Flisby Son Oskar Albin f. 1883. Frikallad. Död 1918. dotter Ester Lydia Andersson f. 1893. Dotter Frida Matilda f. 1888. Lysning till Flisby 1914.
Hulda Amanda Andersdotter f. 1891. Till Norra Sandsjö 1908. Dotter Hulda Maria f. 1885. Lysning 1911 till Ingatorp. Korpral David Konrad Emanuel Andersson f. 1891 till Örebro 1915. Fosterson Karl Bertil Emanuel Almgren f. 1890. utfl till Ingatorp 1916.
Johan August Granman f. 1882 från keåkshult. Hustru Hulda Maria Andersson f. 1885 fråån Bälaryd. Dotter Märta Lisa Maria född 1912 i Ingatorp. Dotter Astrid Linnea född 1915.

1922-1934
Församlingsb.1922-1934...237...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte. Johan August Granman f. 1882 från keåkshult. Hustru Hulda Maria Andersson f. 1885 fråån Bälaryd. Dotter Märta Lisa Maria född 1912 i Ingatorp. Dotter Astrid Linnea född 1915.
Ester Lydia Andersson f. 1893. Lysning 1922 flyttar till Oroen. Änka Kristina Matilda Karlsson Andersson f. 1850 i Eksjö.


Spinkhemmet


1600-talet

1666
Ama......37...1/8 Jöns i Spinkhemmet och hustru (1-0-1), ?-ir (i Spinkhemmet?) son (0-0-1)
1667
Ama......33...Jöns i Spinkhemmet (2-0-0)
1668
Ama......38...Jöns i Spinkhemmet (2-0-0)
1669
Ama......43...Jöns i Spinkhemmet (2-0-0)?(1-0-0)
1670
Ama......43...Olof i Spinkhemmet och hustru (1-0-1)
1671
Ama......71...Olof i Spinkhemmet (2-0-0)
1672
Ama......78...Spinkhemmet ödehemman?
1673
Ama.....104...Spinkhemmet ? Per i Karstorp
1674
Ama......84...1/8 Spinkhemmet Joan (1-0-0-1)
1675
Ama......65...1/8 Spinkhemmet Jon (2-0-0-0)
1676
Ama......41...1/8 Spinkhemmet Joan hustru(1-0-0-1)
1677
C1......56....Född. Jons i Spinkhemmet son Lars
Ama......36...1/8 Spinkhemmet Joan (1-0-0-0)
1678
Ama......30...1/8 Spinkhemmet Jonn? hustru (1-0-0-3-1)klammer med Oroen
1679
Ama......41...Joan i Spinkhemmet(1-0-0-0)
1680
C1......57....Född. Jons i Spinkhemmet son Måns
1681
Ama......50...Spinkhemmet(0-0-0-2-0)klammer med Oroen
1682
C1......58....Född. Måns i Spinkhemmet son Olof
Ama......41...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-1)
1683
Ama......61...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-0)
1684
Ama......56...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-1)
1685
C1......60....Född. Måns i Spinkhemmet dotter Ingeborg
Ama......64...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-0)
1686
Ama......68...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-0)
1687
Ama......64...Oroen Joan(1-0-0-1)
Ama......64...Spinkhemmet och Oroen Lars(2-0-0-0)
1688
Ama......76...Oroen och SpinkhemmetLars(1-0-0-1)
Ama......76...Oroen Joan och hustru(2-0-0-0)
1689
Ama......62...Spinkhemmet och Ruggemåla(2-0-0-0)
1690
Ama......38...Spinkhemmet Måns(1-0-0-1)
1691
C1......62....Född. Måns i Spinkhemmet son Nils. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
C1......62....Född. Jonses i Breviken son Samuel. Vittne vid dop. Måns i Sjöhester
Ama.....190...Spinkhemmet Måns(1-0-0-0-0-0-0-0-1)
1692
Ama.....103...Spinkhemmet Måns hustru(1-0-0-0-0-0-0-0-1)
1693
C1......64....Vittne vid dop.(Konungsäng) Nils i Sjöhester
Ama.......5...Spinkhemmet Måns hustru(1-0-0-0-0-0-0-0-1)
C1......64....Född. barn i Hvära. Vittne vid dop. Hustru Karin i Spinkhemmat. Bengt i Prutan. Sven i Bubbarp. Måns i Spinkhemmet
C1......65....Född. Måns i Spinkhemmet son Nils. Vittne vid dop.Hustru Inger i Breviken. Hustru Anna i Sjöhester. Nils i Sjöhester
1694
C1......66....Vittne vid dop. Lars i Engen.
C1......66....Död. Måns i Spinkhemmet son Nils.
1695
C2......61....Död. Måns i Spinkhemmet dödfödda barn
Ama.......5...Spinkhemmet Måns hustru(1-1-0-0-0-0-0-0-1)
1697
C2......64.....Född. D.16/5. Amunds i Sjöhesters son Anders. Vittne vid dop Måns i Spinkhemmet

1700-talet

1700
C2......69.....Född. D.14/10. Amunds i Sjöhesters son Hans. Vittne vid dop Hustru Karin i Spinkhemmet
1703
C2.....73......Född.12/4. Amunds i Sjöhesters dotter Sara. Vittne vid dop Måns i Spinkhemmet och hustru Elin i Sjöhester
C2.....74......Född. Jöns son Hesterslid. Vittne vid dop .Hustru Karin i Spinkhemmet.
1705
C2.....77......Född. Jöns dotter i ?. Vittne vid dop. Måns i Spinkhemmet.
1709
Ama......60...Spinkhemmet Måns hustru(1-1-0-0-0-0-0-0-2)
1710
Ahu.....10.....AI/1. Spinkhemmet Måns Olufsson hustru Karin Nilsdotter dotter Ingeborg Månsdotter
1711
C2.....82.......Vittne vid dop (0roen).Måns i Spinkhemmet och Pär i Sjöhester
1713
C2.....86......Född. D 31/7 .Oluf hustru Kertin Larsdotter lilla dotter uti Eldstorp.Amund Jonsson Bubbarp och Måns uti Spinkhemmet
1714
C2.....89......Född. D 16/4.Maria. Pär Nilsson och Maria Svensdotters lilla dotter i Sjöhester föddes.....Dopvittne Måns Olofsson i Spinkhemmet-Ingeborg Månsdotter Spinkhemmet
C2.....90......Född: Greta. Anders Nilssona samt Inmgrid Johansdotter...... Dopvittne Måns i Spinkhemmet.
C2.....92......Född: Karin. Anders Jonsson samt Kristina Larsdotters lilla dotter föddes 28/12 1714 och kristnades d. 2/1 1715. Dopvittne Måns i Spinkhemmet Amund Jonsson Åsnaryd ? Måns döttrar i Sp-hemmet
1715
C2.....93......Född: Johan. Johan Karlssons samt Sara Nilsdotters son i Bubbarp föddes d. 19/1 1715. Dopvittne Amund Jonsson Bubbarp, Måns Jonsson Spinkhemmet
Ama......51...Torp Spinkhemmet Måns hustru(1-0-0-0-0-0-0-0-1)
1716
Ama.....111...Torp Spinkhemmet Måns hustru(1-0-0-0-0-0-0-0-1) fattig. Dottern Ingeborg (0-0-0-1-0-0-0-0-1)
1717
Ama.....105...Spinkhemmet Måns hustru(1-1-0-1-0-0-0-0-1), Dotter Ingeborg
1719
Ama.....279...Spinkhemmet Måns hustru(0-0-0-0-0-0-0-0-0), Dotter Ingeborg(0-0-0-1-0-0-0-0-0-1)
1720
Ama.....178...Spinkhemmet Måns hustru(0-0-0-0-0-0-0-0-0). M. h utfattiga
1721
Ahu....110.....AI/1. Torp. Spinkhemmet. Lars och hustru Karin


Oroen

1600-talet

1666
Ama......37...1/8 Måns i Oroen och hustru (1-0-1), Jöns och hustru (1-1-0)
1667
Ama......33...Jon i Oroen hustru (1-1-0)
1668
Ama......37...1/8 Jöns i Oroen hustru (1-0-1)
1669
Ama......43...1/8 Jöns i Oroen hustru (1-0-1)
1670
Ama......43...1/8 Joran? i Oroen hustru (2-0-0)
1671
Ama......71...1/8 Joan? i Oroen hustru (2-0-0)
1672
Ama......78...Joan? i Oroen (1-0-1)
1673
Ama.....104...1/8 Oroen ödehemman
Ama.....104...Oroen Jon (1-0-0-0-0-0-3)
1674
Ama......84...1/8 Oroen drängen Lars(1-0-0-1)
Ama......84...1/8 Joan(1-0-0-1)
1675
Ama......65...1/8 Oroen Lars(2-0-0-1)
Ama......65...1/8 Oroen Jon(1-0-0-1)
1676
Ama......41...Oroen Lars hustru(1-0-0-1)
Ama......41...Oroen Joan hustru(1-0-0-1)
1677
Ama......36...1/8 Oroen Lars (1-0-0-1)
Ama......36...Oroen Jon (1-0-0-0)
1678
Ama......30...1/8 Oroen Lars hustru(1-0-0-3-1) klammer med Spinkhemmet
Ama......30...Oroen Jonn? hustru (1-0-0-1)
1679
Ama......41...Oroen Lars hustru(1-0-0-1)
Ama......41...Joan Mjölnare i Oroa (1-0-0-0)
1681
Ama......50...Oroen Lars (1-0-0-0-1)
1682
Ama......41...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-1)
1683
Ama......61...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-0)
1684
Ama......56...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-1)
1685
Ama......64...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-0)
1686
Ama......68...Oroen och Spinkhemmet(1-0-0-0)
1687
Ama......64...Spinkhemmet och Oroen Lars(2-0-0-0)
1688
Ama......76...Oroen och SpinkhemmetLars(1-0-0-1)
1689
Ama......60...Oroen Lars och hustru(1-0-0-1)
Ama......62...Oroen Joan och hustru(2-0-0-0)
1690
Ama......38...Oroen Lars och hustru(1-0-0-1)
Ama......38...Oroen Joan och hustru(2-0-0-0)
Ama......39...Oroen Joan och hustru drängen Per(2-0-0-0)
1691
Ama.....190...1/8Oroen Lars (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
Ama.....190...Oroen Joan (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
Ama.....190...Oroen drängen Per (1-0-0-0-1-0-0-0-1)
1692
Ama.....103...1/8Oroen Lars (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
Ama.....103...Oroen Joan (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
Ama.....104...Oroen Joan hustru (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
1693
Ama.......5...1/8Oroen Lars (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
Ama.......6...Oroen Joan hustru (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
1694
Ama.......8...fattig 1/8Oroen Lars (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
1695
Ama......15...fattig 1/8Oroen Lars (1-0-0-0-0-0-0-0-1)

1700-talet

1708
C2.....81.......Anders son i Oroen Måns. Vittne vid dop Hustru Anna i Sjöhester
1708
C2.....81.......Anders son i Oroen Måns. Vittne vid dop Hustru Anna i Sjöhester
1710
Ahu.... 98.....AI/1. Oroen. Per Månsson Hustru Maja Pärsdotter. Oroqvarn Anders Jonsson


Bubbarp

1679
C1.....857......Död. Nils Andersson I Tunarp. (Anna Nilsdotters pappa)
1702
C2.....73.......Bengts son i Bubbarp Lars. Vittne vid dop Lars i Oroen
1710
Ahu.... 62.....AI/1. Bubbarp. Amund Jonsson hustru Anna Nilsdotter. Son Samuel Amundsson. Amund Amundsson hustru Karin Nilsdotter, Margita
1721
Ahu....66......A1/1. Bupparp rote. Bupparp. Amund Jonsson, hustru Anna. son Samuel, son Hans, doter Elin, dotter Sara, + två gårdar till i Bubbarp
1722
Ahu....82......A1/1. Bubbarp rote. Bubbarp. Amund, hustru Anna, son Anders, son Hans, dotter Elin, dotter BritaLitteratur


Öde sedan stora döden var...... del 1, del 2, Käthe Bååth
Askeryd En gammal smålandssocken, K.D. Andersson Jean Silfving
Bland original och vanligt folk i Askeryd, Bertil Zakrisson och Ingmar Carlsson
Smålands histoia, Olle Larsson, Lars-Olof Larsson, Lennart Johansson
Svensk historia, Olle Larsson, Andreas Marklund
Arvet efter Gusta Vasa, Lars-Olof Larsson
Kalmarunionens tid, Lars-Olof Larsson
Småländsk medeltid, Lars-Olof Larsson
Småländsk historia, Stormaktstiden, Lars-Olof Larsson
Dackeland, Lars-Olof Larsson
Kolonisation och befolkningsutveckling i det sv.agrarsamhället 1500-1640 Lars-Olof Larsson
Tusen år i Småland, Elin Wägner
De värjde sin rätt -Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland- Mathias Cederholm
Småland -Strövtåg i gammal kulturbygd- Björn Gidstam
Småländska bilder -Minnesmärken från ett kulturlandskap- Björn Gidstam
Det medeltida Småland, Martin Hansson
Medeltida borgar, Martin Hansson
Uppror och allianser, Dick Harrison
...till sin familjs heder och conervation, Helena Rosenberg
Ortnamn på –ryd i Småland, Staffan Fridell
De svenska ortnamnen på hester, Jöran Sahlgren
Vad nytt från Askeryd, Elow Lindholm
Sten Sture Den äldre och stormännen, Kjell-Gunnar Lindholm
Från norra Smålands medeltid, Sigurd Pira
Från norra Smålands medeltid, Jean Silfving
Arvid Trolles jordebok 1498, Johan Axel Almquist
Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540 Ingrid Hammarström
Det medeltida Småland, Martin Hansson
Kungamakt och kyrkojord, Johnny Kalderstam
Sveriges historia 600-1350, Dick Harrison
Jarlens sekel, Dick Harrison
När borgarna brann, Mats Adolfsson
Fogdemakt och bondevrede, Mats Adolfsson
Spåren av kungens män, Maja Hagerman
Norstedst Sverige Historia 600-1350, Dick Harisson m.fl.
Norstedst Sverige Historia 1350-1600, Dick Harisson m.fl.
När Sverige blev Sverige, Peter Sawyer
Ortnamnen i Smålands bebyggelsehistoria. Erik Granlund.
Herrgårdar i Norra Vedbo Härad, Sigurd Pira
Smålands Kavalleri, Oskar Blomberg
Kungliga Smålands Husarregementes historia, För. Smålandshusarers redaktionskommitté.
...till sin familjs heder och conservation, Helena Rosenberg.
Norra Vedbo härad år 1542, Sigurd Pira
Sveriges historia, Medeltiden, Dick Harrison
Der vid Kijssa åhm en morgon tideliga, Per Olin, Föreningen Dackeland

Lantmäteriet.
Historiska kartor över Askeryd, Norra Vedbos ärad och Jönköpings län från 1640 och framåt