....................

Till Startsidan

Smålands historia


Det är historien om tretton små länder - små land - söder om
"Rikets förmur" - Holaveden - som in i det längsta värnar om
sitt hävdvunna oberoende. Ett oberoende som går förlorat
när Gustav Vasa tar makten i Stockholm. Det var i
Småland som det största bondeupproret
i svensk historia ägde rumSmåländerna

Dackeland

I Träbodarike

Kristendomen

Visingsö