Sjöhester

Historien om en gård i Askeryds socken, Norra Vedbos härad, Jönköpings län.


Nybyggaren Anbjörn återupptar 1539 Sjöhester på ödetorpet Siogaryds kyrkojord,
som på senmedeltiden ödelagts efter digerdödens framfart i Askeryd,
under en tid i vår historia när Småländerna förenas i ett Dackeland
för sin kamp mot Gustav Vasas unga konungarike.


Förord

Inledning

Historiesyn och Gustav Vasa

Sjöhesterintroduktion

Sjöhesters historia

Askeryds historia

Smålands historia

Riksarkivet Litteratur

Länkar

Ansvarig för hemsidan : Bo Beckman. Kontakt: sjohester@hotmail.se
Besökare