....................

Till Startsidan

Sjöhesters historia


Vid tiden för kyrkans uppförande röjs mark och en gård byggs upp på kyrkojord som kallas
Siogaryd intill Husasjöns sydöstra strand. Omskrivet är digerdödens härjningar i
södra Askeryd. Samtliga gårdar i området inklusive Siogaryd ödeläggs. Gården
återupptas av Anbjörn först år 1539 och fick ett nytt namn : SjöhesterTidig medeltid

Senmedeltid

1500-talet

1600-talet

1700-talet

1800-talet

1900-talet

Sjöhesterbor

Anbjörn 1539

Amund och Anna 1689

Hesternamnet